hero_branze2

Powstaliśmy
z potrzeby bezpieczeństwa

Dostarczamy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, monitoringu a także utrzymania czystości.

Jesteśmy jedną z największych firm w branży bezpieczeństwa, ochrony i usług utrzymania czystości w Polsce oraz częścią międzynarodowej Grupy SERIS – jednego z globalnych liderów rynku security. Od ponad 30 lat dbamy o bezpieczeństwo wielu firm i gospodarstw domowych.

Nasza historia

1994

Powstanie Konsalnet jako spółki prywatnej

 
1998

Przekształcenie w spółkę akcyjną

 
2003

Rozpoczęcie świadczenia usług czystości

 
2009

Nabycie większościowego pakietu udziałów w firmie przez Value4Capital Eastern Europe LP

 
2012

Przejęcie głównego konkurenta na rynku Polskim G4S

 
2019

Wejście w skład międzynarodowej
Grupy Seris – lidera rynku
światowego w ochronie

 

Prowadzimy biznes dbając o ludzi i środowisko

Jako część międzynarodowej grupy Seris czujemy się odpowiedzialni za ograniczenie śladu węglowego, tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, a także o dbanie o środowisko.

planet - ekologia
1_planet

Planet

Konsekwentnie realizujemy strategię redukcji CO2, zmniejszenia ilości zużywanego papieru czy wymiany floty pojazdów na samochody elektryczne. Realizujemy szereg projektów racjonalizujących nasz impakt na środowisko.

people - ludzie
2_people

People

Kluczowi są dla nas Ludzie i troska o budowanie relacji, które sprawiają, że każdy może czuć się doceniony i ważny. Jesteśmy miejscem pracy dla osób z niepełnosprawnościami, zostaliśmy nagrodzeni jako zakład pracy chronionej.

profit- wzrost
3_profits

Profit

Dbamy o bezpieczeństwo naszej firmy i ciągły rozwój. Dzięki staraniom o czynienie naszego biznesu dochodowym dbamy o naszych pracowników i wspieramy szereg instytucji edukacyjnych i charytatywnych.

Seris Konsalnet w liczbach

Nr 1
 
Nr 1

Lider rynku ochrony
fizycznej i monitoringu
w Polsce

7 filarów
 
7 filarów

ofertowych dla
bezpieczeństwa
i komfortu klientów

30 lat
 
30 lat

doświadczenia
w sektorze usług
ochrony i monitoringu

zabezpieczenia techniczne - zdjęcie
 
> 64 000

chronionych obiektów
prywatnych i korporacyjnych

pracownicy
 
20 000

wykwalifikowanych
pracowników

Przynależność Organizacyjna

Jesteśmy członkiem:

Partnerzy:

Grupa kapitałowa

Seris Konsalnet Holding S.A.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 00
e-mail: centrala@seris.pl

Rada Nadzorcza:
Benoît Pedoussaut – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Antoine Hubert Massiet du Biest – Członek Rady Nadzorczej
Antoni Dariusz Wojcieszek – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:
Mirosław Pyrzyna – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Budzik – Prokurent

Sposób reprezentacji:
Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Seris Konsalnet Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000372659,
NIP 701-017-73-82

kapitał zakładowy 67.169.871,00 zł. w całości wpłacony
numer BDO: 000376620

Spółki zależne:

 
Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 60
e-mail: ochrona@seris.pl

Zarząd:
Tomasz Lichota – Wiceprezes Zarządu
Ryszard Podgórski – Wiceprezes Zarządu
Adam Śliwiński – Wiceprezes Zarządu
Marcin Szymański – Wiceprezes Zarządu

Sposób reprezentacji:
Dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów łącznie.

Seris Konsalnet Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Kazimierza 55,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000043331,
NIP 527-202-77-02

kapitał zakładowy 5.570.000,00 zł
numer BDO: 000374957

 
Seris Konsalnet Security Sp. z o.o.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 60
e-mail: ochrona@seris.pl

Zarząd:
Tomasz Lichota – Wiceprezes Zarządu
Ryszard Podgórski – Wiceprezes Zarządu
Adam Śliwiński – Wiceprezes Zarządu
Marcin Szymański – Wiceprezes Zarządu

Sposób reprezentacji:
Dwóch Członków Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Seris Konsalnet Security Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000061197,
NIP 526-020-80-94

wysokość kapitału zakładowego 42.022.000,00 zł
numer BDO: 000374964

 
Seris Laam Sp. z o.o.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 60
e-mail: ochrona@seris.pl

Zarząd:
Tomasz Lichota – Wiceprezes Zarządu
Marcin Szymański – Wiceprezes Zarządu

Sposób reprezentacji:
Dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Seris LAAM Sp. z o. o. z siedzibą 01-267 Warszawa,
ul. Jana Kazimierza 55,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000104881,
NIP 583-270-29-10

wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł
numer BDO: 000396786

 
Seris Konsalnet Cleaning Sp. z o.o.

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55
tel.: (22) 560 50 60
e-mail: cleaning@seris.pl

Zarząd:
Andrzej Chodacz – Prezes Zarządu
Katarzyna Budzik – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Lichota – Wiceprezes Zarządu

Sposób reprezentacji:
Dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Seris Konsalnet Cleaning sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jana Kazimierza 55,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000170424,
NIP 665-264-98-82

kapitał zakładowy 3.865.000,00 zł
numer BDO 000396782