Systemy alarmowe i monitoringu dla biznesu

Całodobowy nadzór sygnałów z systemów alarmowych z usługą interwencji. Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), popularnie nazwane systemami alarmowymi, są zaprojektowane do wykrywania zagrożeń na chronionych obiektach. Systemy wychwytują próby włamań, kradzieży, napadu, oraz niebezpieczeństwa takie jak pożar, zalanie czy ulatnianie gazu. Podstawą efektywnej ochrony jest integracja systemu alarmowego z profesjonalnym zespołem ochrony.

systemy alarmowe, projektowanie systemów alarmowych

Rodzaje systemów alarmowych instalowanych na obiektach:

Systemy alarmowe
 

Systemy alarmowe

Systemy Alarmowe (dokładniej SSWiN czyli Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu) to instalacje odpowiadające za wykrywanie zdarzeń alarmowych takich jak włamanie czy napad.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta, mogą zostać rozszerzone o czujniki wykrywające dym, gaz i zalanie.

Pracownicy Seris Konsalnet w zależności od indywidualnych preferencji klienta oraz jego potrzeb, przygotują wycenę systemu.
Jeśli szukasz sytemu monitoringu: biura, lokalu usługowego, sklepu skorzystaj z konfiguratora on-line.

Monitoring systemów / sygnałów alarmowych z interwencją
 

Monitoring systemów / sygnałów alarmowych z interwencją

Monitoring jest uzupełnieniem skutecznego i nowoczesnego systemu alarmowego, którego zadaniem jest całodobowe nadzorowanie sygnałów alarmowych za pośrednictwem Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych Seris Konsalnet.

W przypadku alarmu pracownik całodobowej Stacji Monitorowania Alarmów natychmiast odbiera sygnał i podejmuje działanie zgodne z wypracowaną procedurą np. kontakt z Klientem, wysłanie Patrolu Interwencyjnego.

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)
 

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) służą do wykrywania zagrożenia pożarowego w obiekcie, a także za pośrednictwem urządzeń nadawczych, do błyskawicznego powiadomienia odpowiednich służb.

Systemy Sygnalizacji Pożaru współpracują również z innymi systemami takimi jak: kontrola dostępu, systemy oddymiania, podnosząc tym samym bezpieczeństwo w obiekcie i skuteczność przeciwdziałania stratom jakie powoduje pożar.

W Seris Konsalnet otrzymasz profesjonalne doradztwo oraz bezpłatną wycenę sytemu dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb.

Serwis i konserwacje systemówzabezpieczeń
 

Serwis i konserwacje systemów zabezpieczeń

Nasi Klienci mogą liczyć na stałe, profesjonalne wsparcie techniczne. Zespół naszych serwisantów/montażystów składa się z ponad 60 własnych specjalistów oraz wielu sprawdzonych podwykonawców.

Świadczymy usługi polegające zarówno na doraźnej pomocy technicznej w razie awarii, jak również oferujemy możliwość zawarcia umowy na stałą usługę konserwacji urządzeń dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta.

Wideo weryfikacja alarmów z SSW
 

Wideo weryfikacja alarmów z SSW

Jednym z rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa w obiekcie jest usługa wideo weryfikacji alarmów z systemów włamaniowego.

Usługa ta polega na weryfikacji alarmów pochodzących najczęściej z czujników zewnętrznych za pośrednictwem kamer w obiekcie.

Stacja monitorowania po otrzymaniu sygnału naruszenia strefy chronionej czujnikiem zewnętrznym, łączy się z kamerami w obiekcie w celu zweryfikowania zasadności sygnału włamania.

Usługa ta pozwala ograniczyć przyjazdy załóg interwencyjnych na fałszywe alarmy oraz ułatwia podjęcie najwłaściwszej reakcji w przypadku intruza na terenie chronionego obiektu.

W jakich przypadkach uruchomi się alarm?

Alarm uruchamia się, gdy obiekt jest narażony na potencjalne zagrożenie, które może zostać spowodowane:

włamanie

włamaniem

napad

napadem

zanik napięcia

zanikiem napięcia

pożar

pożarem

* W przypadku alarmu pracownik całodobowej Stacji Monitorowania Alarmów natychmiast odbiera sygnał i podejmuje stosowne, zgodne z procedurą działania (kontakt z Właścicielem, wysłanie Grupy Interwencyjnej itd.). Dzięki temu monitorowany obiekt jest objęty całodobowym nadzorem.

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci dobiorą najlepsze rozwiązania do Twoich potrzeb.

  1. Interesuje mnie zakup usługi:
  2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
  infolinia mpanic

  Proces instalacji Systemu alarmowego i uruchomienia usługi monitoringu dla Twojej Firmy

  Instalacja uzależniona jest od wielu czynników, zazwyczaj jednak proces trwa od jednego do dwóch tygodni:

   
  wizja lokalna w obiekcie lub analiza planów obiektu
   

  wizja lokalna w obiekcie lub analiza planów obiektu

   
  wstępna oferta cenowa w 1 lub 2 wariantach
   

  wstępna oferta cenowa w 1 lub 2 wariantach

   
  opinia i sugestie klienta, modyfikacja oferty
   

  opinia i sugestie klienta, modyfikacja oferty

   
  podpisanie umowy
   

  podpisanie umowy

   
  instalacja, uruchomienie systemu i przeszkolenie użytkowników oraz rozpoczęcie usługi monitorowania
   

  instalacja, uruchomienie systemu i przeszkolenie użytkowników oraz rozpoczęcie usługi monitorowania

  Grupa Seris Konsalnet w liczbach

  Nr 1
   
  Nr 1

  Lider rynku ochrony
  fizycznej i monitoringu
  w Polsce

  30 lat doświadczenia - zdjęcie
   

  30 lat
  doświadczenia
  w sektorze usług
  ochrony i monitoringu

  obiekty_komercyjne
   

  Chronimy ponad
  64 000 obiektów
  prywatnych
  i korporacyjnych

  Nowoczesnecentrum monitorowaniasygnałów alarmowych
   

  Nowoczesne
  centrum monitorowania
  sygnałów alarmowych

  Flota ponad700 pojazdów
   

  Flota ponad
  700 pojazdów

  Zarządzaj systemem alarmowym z Aplikacji mPanic

  Wygodna obsługa alarmu za pomocą smartfona lub tabletu.

  • guzik napadowy Błyskawiczny przycisk antynapadowy
  • Historia alarmów
  • alarmowanie Stan uzbrojenia alarmu
  • Alerty i powiadomienia
  • klawiatura Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu
  • Informacje o płatnościach
  • mPanic - odwoływanie alarmów Odwoływanie alarmów
  • łączność telefoniczna Szybki kontakt
  mpanic_1 mapanic_part

  Najczęściej zadawane pytania

   
  Jakie systemy alarmowe warto zainstalować w sklepie?

  Zaprojektowanie systemu alarmowego dla sklepu wymaga dokładnej analizy potencjalnych zagrożeń oraz identyfikacji najbardziej newralgicznych obszarów.

  Bezpieczeństwo małego sklepu spożywczego wymaga innych rozwiązań niż średniej wielkości skład czy market budowlany.

  Oprócz systemu alarmowego, istotnymi elementami z punktu widzenia bezpieczeństwa są systemy telewizji przemysłowej (CCTV), kontroli dostępu (SKD) oraz sygnalizacji pożaru (SSP). W ramach systemu alarmowego szczególną uwagę należy skupić na wszelkich otworach prowadzących do wnętrza obiektu, takich jak drzwi, okna czy bramy.

  W przypadku obiektów z cennym towarem warto również rozważyć instalację czujników obejmujących całą powierzchnię sklepu, a nie tylko obszar wokół drzwi i okien.

  Gdy towary są przechowywane na zewnątrz, warto również zainstalować czujniki zewnętrzne lub kamery z wbudowaną analityką. Rekomendujemy także skorzystanie z autorskiego oprogramowania do analizy obrazu, takiego jak iCCTV od Seris. W takiej sytuacji kamery już zainstalowane w obiekcie nie muszą posiadać żadnych analitycznych funkcji.

  Ponadto, system CCTV powinien obejmować obszar przechowywanych towarów, kasy oraz wejścia i wyjścia z obiektu. Warto również rozważyć zastosowanie systemu kontroli dostępu, przede wszystkim pomiędzy pomieszczeniami ogólnodostępnymi i tymi przeznaczonymi dla pracowników czy kierownictwa sklepu.
  Kolejnym kluczowym elementem z punktu widzenia bezpieczeństwa sklepów są systemy zabezpieczające przed pożarem (SSP) oraz czujniki wykrywające zalanie.

  Podsumowując, projektując zabezpieczenia sklepu, konieczne jest uwzględnienie wielu czynników i zagrożeń. Na tej podstawie należy wybrać kompleksowe rozwiązania, które zagwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

   
  Jakie systemy alarmowe powinny być zainstalowane do ochrony biura?

  Wybór systemu alarmowego dla biura zależy od różnych czynników, wymagających gruntownej analizy potencjalnych zagrożeń.

  Priorytetowe elementy decydujące to przede wszystkim: rozmiar biura, liczba pracowników oraz gości, którzy odwiedzają budynek, ilość pomieszczeń, wejść i korytarzy wewnętrznych, a także specyfika działalności firmy.

  Na podstawie tych kryteriów określa się, które obszary wymagają zabezpieczenia oraz jakie rodzaje czujników zostaną użyte w tym celu.

  W większości przypadków wybierane są czujniki ruchu i czujniki otwarcia, nazywane również kontaktronami, a także czujniki reagujące na rozbicie szyby lub wibracje.

  W kontekście systemów monitoringu CCTV projektuje się zwykle układ kamer obejmujący korytarze, hol, wejścia i wyjścia z budynku, a także pobliskie obszary zewnętrzne, takie jak parking.
  Istotne jest również odpowiednie monitorowanie kluczowych obszarów, takich jak serwerownie, pomieszczenia techniczne czy archiwum z bazami danych.

  Zgodnie z zaleceniami projektantów systemów bezpieczeństwa, a czasem nawet wymogiem prawnym, należy uwzględnić systemy sygnalizacji pożaru. Dodatkowo, w przypadku biur kluczowym elementem jest system kontroli dostępu, umożliwiający skuteczne zarządzanie uprawnieniami i dostępem.

  Podsumowując, jak w większości przypadków, zaprojektowanie skutecznego i efektywnego systemu zabezpieczeń podparte musi być dogłębną i profesjonalną analizą indywidualnych dla danego obiektu czynników.

   
  Jakie są rodzaje zabezpieczeń w magazynach?

  Wybór systemu zabezpieczającego magazyn zależy od różnych czynników, wymagających szczegółowej analizy potencjalnych zagrożeń.

  Kluczowe elementy decydujące obejmują: rozmiar magazynu, ilość pracowników, dostawców, częstotliwość ruchu wewnątrz i na zewnątrz obiektu, struktura przestrzeni magazynowej, rodzaj składowanego mienia, a także specyfika prowadzonej działalności. Oparcie o te kryteria pozwala określić obszary wymagające zabezpieczenia oraz rodzaje zastosowanych systemów.

  W zakresie systemów alarmowych istotnym elementem jest odpowiedni dobór czujników ruchu, pozwalających na wykrywanie nieautoryzowanego dostępu lub podejrzanej aktywności w całej przestrzeni składowanego mienia.

  Należy uwzględnić ryzyko dostania się do obiektu poprzez okna, drzwi, a także od strony świetlików dachowych czy cienkiej i względnie prostej do zniszczenia ściany elewacyjnej wykonanej z blachy.

  Z punktu widzenia bezpieczeństwa i zagrożeń, należy również zaplanować odpowiednie zabezpieczenie części biurowej magazynu, a czasem również strefy zewnętrznej. Ponadto, jednym z podstawowych czujników wykorzystywanych w magazynach są czujniki otwarcia (kontaktrony) instalowane na dokach rozładunkowych.

  W kontekście systemów monitoringu CCTV projektuje się rozmieszczenie kamer w części biurowej obejmujące główne ciągi komunikacyjne, wejścia, wyjścia.

  W obszarze magazynowania mienia należy szczególnie zadbać o obszary załadunku, rozładunku oraz alejki znajdujące się pomiędzy regałami. Zewnętrzne obszary, takie jak parking i strefa doków, również są uwzględniane w planowaniu systemu monitoringu, aby zapewnić kompleksowe pokrycie terenu.

  Oprócz tego, magazyny powinny być wyposażone w systemy sygnalizacji pożarowej, zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami prawnymi.

  Skuteczna sygnalizacja pożarowa jest kluczowa dla szybkiego reagowania na zagrożenia związane z ogniem.
  Ważnym elementem zabezpieczeń w magazynie jest także system kontroli dostępu, pozwalający na skuteczne zarządzanie uprawnieniami dostępu do różnych obszarów magazynu, kontrolę ruchu osób oraz monitorowanie aktywności związanej z dostępem do kluczowych stref, takich jak pomieszczenia techniczne czy strefy magazynowe, gdzie składowane są szczególnie cenne towary.

  Podsumowując, skuteczne zabezpieczenie magazynu wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego różnorodne czujniki, systemy monitoringu, sygnalizację pożarową oraz systemy kontroli dostępu. Ostateczny wybór zabezpieczeń powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i specyfiki danego magazynu.