Techniczne zarządzanie nieruchomościami

Facility Management Technika to usługa, w ramach której prowadzimy obsługę nieruchomości i techniczne jej utrzymanie. Efektem jest bezawaryjna praca całości infrastruktury obiektu, a także komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników. Usługa może być realizowana w formie stałej obecności pracowników na terenie obiektu lub doraźnie – w zależności od potrzeb Klienta.

facility manager

Realizując usługę technicznego zarządzani budynkami zwracamy szczególną uwagę na:

pracownicy kontroli jakości

Jakość

Obsługa prowadzona jest przez profesjonalny personel techniczny Seris Konsalnet.

bezpieczenstwo, inzynier sprawdzajacy stan urzadzenia

Bezpieczeństwo

Profesjonalne i terminowe przeglądy techniczne zapewniają nie tylko prawidłowe działanie instalacji, ale też minimalizują ryzyko wystąpienia awarii.

optymalizacja facility management

Optymalizacja

Dostosowujemy zakres usług do indywidualnych potrzeb i specyfiki Klienta.

pracownik pokazujący kierunek strategii

Transparentność

Dbamy o jawność każdego etapu realizacji usługi. Stawiamy na współpracę.

Składowe oferty facility management (technicznego zarządzania obiektami):

Usługa realizowana przez nas to gwarancja spokoju dla właścicieli nieruchomości a także komfort dla użytkowników danego obiektu.

Przeglądy i inspekcje
 

Przeglądy i inspekcje

Regularne przeglądy techniczne oraz inspekcje stanu technicznego pozwalają na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów, co umożliwia ich szybką naprawę i zapobiega większym uszkodzeniom, co w konsekwencji przyczynia się do utrzymania obiektu w doskonałej kondycji.

Naprawy i remonty
 

Naprawy i remonty

Poprzez systematyczne naprawy, które eliminują drobne usterki, oraz planowane remonty, można zapewnić długoterminową funkcjonalność obiektu, unikając większych problemów i poprawiając komfort użytkowników.

Ich prawidłowe zarządzanie pozwala na utrzymanie wysokiego standardu i wartości nieruchomości.

Nadzór nad wymaganymi prawem przeglądami i kontrolami okresowymi
 

Nadzór nad wymaganymi prawem przeglądami i kontrolami okresowymi

Zapewnienie regularności oraz dokładności tych procesów pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych usterek lub problemów, co umożliwia szybką interwencję i minimalizuje ewentualne skutki.

Skrupulatny nadzór gwarantuje, że wszystkie niezbędne przeglądy i kontrole są wykonywane zgodnie z normami i procedurami, zapewniając bezpieczeństwo oraz optymalne działanie obiektu.

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów nieruchomości
 

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów nieruchomości

Poprzez analizę efektywności energetycznej, wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz strategie oszczędnościowe, można zoptymalizować wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów, osiągając lepsze wyniki finansowe przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości usług i komfortu dla użytkowników.

Profesjonalne doradztwo pozwala na świadome podejmowanie decyzji w celu zoptymalizowania budżetu nieruchomości przy minimalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Rozliczanie opłat środowiskowych
 

Rozliczanie opłat środowiskowych

Poprzez skrupulatne monitorowanie zużycia zasobów naturalnych, odpadów czy emisji, można identyfikować obszary o wysokim wpływie na środowisko i opracować strategie redukcji, co przyczynia się do oszczędności oraz spełniania norm regulacyjnych związanych ze środowiskiem.

Efektywne rozliczanie opłat środowiskowych umożliwia wprowadzenie praktyk proekologicznych, które nie tylko redukują koszty, ale także wpływają pozytywnie na otoczenie.

Usługa „złotej rączki”
 

Usługa „złotej rączki”

Usługa „złotej rączki” w facility management to kompleksowe wsparcie obejmujące różnorodne prace konserwacyjne i naprawcze, zapewniające szybką reakcję na potrzeby obiektu oraz eliminujące konieczność wielu dostawców usług.

Nadzór nad pracami aranżacyjnymi
 

Nadzór nad pracami aranżacyjnymi

Nadzór nad pracami aranżacyjnymi w facility management obejmuje kontrolę i koordynację działań związanych z przystosowywaniem przestrzeni do potrzeb użytkowników.

Zapewnia to, że prace remontowe czy aranżacyjne są wykonywane zgodnie z planem, przepisami oraz oczekiwaniami klienta, gwarantując jakość i zgodność z ustalonymi standardami.

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci dobiorą najlepsze rozwiązania do Twoich potrzeb.

  1. Interesuje mnie zakup usługi:
  2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
  infolinia ochrona

  Efektywny dobór rozwiązań dla Twojego bezpieczeństwa

  Realizując usługę technicznego utrzymania nieruchomości zawsze mamy na uwadze dbałość o bezpieczeństwo budynku oraz przebywających w nim ludzi. Poprzez stałe utrzymywanie w sprawności wszelkich instalacji technicznych i wyposażenia, kompleksowo dbamy o wieloletnią dostępność i funkcjonowanie obiektów różnego przeznaczenia.

  ikona

  Wieloletnie doświadczenie (ponad 200 usług w katalogu)

  ikona

  Doświadczony zespół profesjonalistów

  ikona

  Usługi projektowane z Klientem na miarę

  ikona

  Nowoczesny i ekologiczny system zarządzania usługą

  ikona

  Jakość potwierdzona certyfikatami – ISO

  *  Poprzez stałe utrzymywanie w sprawności wszelkich instalacji technicznych i wyposażenia, kompleksowo dbamy o wieloletnią dostępność i funkcjonowanie obiektów różnego przeznaczenia.

  Gwarancją jakości naszych usług są również otrzymane certyfikaty:

  Najczęściej zadawane pytania

   
  Jak obniżyć koszty utrzymania nieruchomości ?

  Redukcja kosztów utrzymania nieruchomości powinna być wieloobszarowa i nie powinna być dotkliwa w skutkach dla użytkowników.

  Wielu właścicieli nie jest świadomych jak ich pieniądze są marnotrawione przez brak odpowiedniej kontroli czy też nadzoru nad nieruchomością.

  Obniżenie kosztów nieruchomości polega na: redukcji kosztów dostawców, dostosowaniu pracy instalacji budynkowych do trybu funkcjonowania budynku, dostosowaniu umów i zakresów prac poszczególnych usługodawców do rzeczywistych potrzeb nieruchomości.

   
  Jaki wybrać model obsługi technicznej ?

  Model usługi obsługi technicznej, zależy od potrzeb nieruchomości i trybie jego pracy .

  Do dyspozycji mamy model stacjonarny – zespół pracowników przebywa stale na obiekcie lub mobilny – który pojawia się na obiekcie w celu wykonania przeglądów lub usunięcia awarii.

   
  Jakie dane są niezbędne do przygotowania oferty na obsługę techniczną ?

  W celu otrzymania oferty, która koresponduje z potrzebami infrastrukturalnymi nieruchomości należy przekazać listę instalacji znajdujących się w obiekcie z podaniem specyfikacji czyli nazwy producenta i poszczególnych ilości. W przypadku instalacji, które nadal są na gwarancji – gwarantów.

  Należy pamiętać też aby określić żądaną ilość personelu oraz czas stacjonowania obsługi w obiekcie.

   
  Jaki zakres usług otrzymasz posiadając obsługę techniczną obiektu?

  Głównym celem obsługi technicznej jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania i bezawaryjnej pracy całości infrastruktury technicznej obiektu. Jak również zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa użytkownikom. W zakresie usługi :

  • utrzymanie infrastruktury budynkowej
  • przeglądy i inspekcje
  • naprawy i remonty
  • rejestr i analiza parametrów budynku
  • nadzór nad wymaganymi prawem przeglądami i kontrolami okresowymi
  • usługa złotej rączki
  • nadzór nad remontami i pracami aranżacyjnymi
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów nieruchomości
   
  Kompleksowa obsługa nieruchomości – FM – zakres usług

  Facility Management to kompleksowe zarządzenie zintegrowanymi usługami infrastrukturalnymi, na które składają się:

  • Obsługa techniczna,
  • usługi utrzymania czystości ,
  • usługi ochrony.