Systemy zabezpieczeń technicznych

W Seris Konsalnet wiemy jak ważna jest skuteczna ochrona Twojego mienia, dlatego od ponad 30 lat oferujemy kompleksowe instalacje systemów zabezpieczeń technicznych wykorzystujące najnowocześniejsze na rynku rozwiązania, pochodzące jedynie od renomowanych producentów. Mamy bogate doświadczenie w instalacjach oraz integracjach systemów o każdej skali, począwszy od dużych zakładów przemysłowych i obiektów infrastruktury krytycznej aż po małe lokale usługowe oraz domy jednorodzinne i mieszkania.

zabezpieczenia techniczne obiektu

W ramach usługi zabezpieczeń technicznych oferujemy:

projektowanie systemów monitoringu i zabezpieczeń technicznych

Szerokie kompetencje działu projektowego

nadzór managerski monitoringu

Nadzór managerski nad realizacją

kamera, monitoring, centrum handlowe

Doświadczenie z projektów realizowanych na różną skalę

nocny widok na zabudowania rafinerii

Jakość realizacji potwierdzona przez naszych Klientów, wśród których są: wojsko, administracja państwowa, duże firmy krajowe i międzynarodowe

cyfrowa łączność radiotelefoniczna o zasięgu ogólnopolskim

Dostępność na terenie całego kraju

Aktualna wiedza, podążamy za nowinkami technologicznymi uczestnicząc w szkoleniach

Aktualna wiedza, podążamy za nowinkami technologicznymi uczestnicząc w szkoleniach

Gwarancją jakości naszych usług są również otrzymane certyfikaty:

Zintegrowany system bezpieczeństwa dopasowany do Twoich potrzeb:

 • przygotowujemy indywidualny projekt systemu zabezpieczeń technicznych oraz możliwość wzajemnej integracji pomiędzy różnymi systemami z wykorzystaniem oprogramowania tylko od wysokiej klasy producentów, wszystko dla najwyższego komfortu i efektywności wykorzystania zaprojektowanych rozwiązań,
 • podejmujemy się kompleksowych zadań związanych z projektem, realizacją i konserwacją szerokiego spektrum systemów w tym m.in. CCTV, SSWiN, SKD, DSO, PPOŻ, SSP, LAN,
 • nasi eksperci doradzają w doborze urządzeń, umożliwiających najbardziej efektywne wdrożenie projektu i spełnienia definiowanych przez Klienta potrzeb,
 • modernizujemy istniejące systemy bezpieczeństwa, dostosowujemy do aktualnie obowiązujących standardów,
 • świadczymy usługi serwisowe i konserwacji systemów zabezpieczeń.
Zintegrowany system bezpieczeństwa dopasowany do Twoich potrzeb:

Poznaj zalety elektronicznych systemów zabezpieczeń:

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)

 • zabezpieczają przed naruszeniem i włamaniem do obszaru chronionego,
 • posiadają przycisk wezwania pomocy w przypadku napadu,
 • posiadają czujniki środowiskowe, reagujące na dym, zalanie czy gaz,
 • działają w czasie rzeczywistym, co daje natychmiastowy sygnał do reagowania na zagrożenie.
Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)
 

Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)

 • dozór obiektu w czasie rzeczywistym i archiwizacja nagrań,
 • możliwość zdalnego zarządzania systemem, np. zdalne przeglądanie nagrań czy sterowanie kamerami,
 • wykorzystanie analizy obrazu opartej o algorytmy AI,
 • kamery termowizyjne.
Systemy kontroli dostępu (SKD), rejestracji czasu pracy (RCP), wsparcia ewakuacji
 

Systemy kontroli dostępu (SKD), rejestracji czasu pracy (RCP), wsparcia ewakuacji

 • zapewniają kontrolę dostępu do chronionego obszaru, sygnalizują próby nieautoryzowanego dostępu,
 • umożliwiają tworzenie uprawnień na różnych poziomach,
 • rejestrują i przetwarzają dane w systemie,
 • automatycznie wspomagają ewakuację obiektu,
 • posiadają moduł rejestracji czasu pracy.
Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)
 

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

 • odpowiadają za wykrywanie pożaru na wczesnym etapie jego rozwoju wraz z informacją dokładnej lokalizacji,
 • w razie potrzeby uruchamiają system alarmu dźwiękowego (sygnalizacja lub dźwiękowy system ostrzegawczy DSO),
 • automatyczne powiadomienie służb ratowniczych (PSP),
 • wspierają proces ewakuacji osób z budynku.
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
 

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

 •  jako element systemu sygnalizacji pożaru uruchamiany jest w przypadku wykrycia dymu lub ognia,
 • emituje automatyczne zapowiedzi głosowe, lub prowadzi transmisję poleceń operatora kierującego ewakuacją,
 • przekazuje informacje w trakcie ewakuacji budynku, zapewniając bezpieczeństwo
Ochrona perymetryczna
 

Ochrona perymetryczna

 • zapewnia skuteczną ochronę obiektów o długiej linii ogrodzenia,
 • zapewnia wyrkywanie ruchu na granicy chronionego obszaru,
 • umożliwia integrację z systemami CCTV,
 • stanowi istotny element kompleksowego systemu ochrony obiektów.
Systemy zarządzające (PSIM)
 

Systemy zarządzające (PSIM)

 • zapewniają integrację różnych systemów bezpieczeństwa w jednym miejscu,
 • umożliwiają szybkie i skuteczne reagowanie na zdarzenia na bazie przygotowanych scenariuszy,
 • odpowiadają za analizę i przetwarzanie danych dotyczących bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym,
 • wspierają monitorowanie i kontrolę dostępu do obszarów chronionych.
Systemy zarządzające (BMS)
 

Systemy zarządzające (BMS)

 • zapewniają monitorowanie i kontrolę instalacji HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji),
 • wspierają zarządzanie oświetleniem w tym oszczędzanie energii,
 • umożliwiają zdalne zarządzanie systemami w budynku i śledzenia ich działania.
Systemy obsługi ruchu osobowego oraz towarowego
 

Systemy obsługi ruchu osobowego oraz towarowego

 • umożliwiają digitalizację i automatyzację procesów obsługi przepustek,
 • dają dostęp do platformy e-learningowej wraz ze szkoleniem BHP,
 • posiadają aplikację dla kierowców zintegrowaną z modułem LPR.

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci dobiorą najlepsze rozwiązania do Twoich potrzeb.

  1. Interesuje mnie zakup usługi:
  2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
  infolinia ochrona

  Audyt Bezpieczeństwa

  Każdy typ obiektu potrzebuje innego rodzaju zabezpieczeń. Twoje biuro, magazyn czy hala fabryczna są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dzięki kompleksowemu audytowi bezpieczeństwa szczegółowo określimy typowe dla obiektu ryzyka, możliwości techniczne i wymagania.

  projekt systemu alarmowego i zabezpieczeń technicznych obiektu

  Wskazanie wszystkich zagrożeń związanych z użytkowaniem obiektu wynikających z działań osób trzecich, oraz innych czynników losowych (np. pożar, zalanie itp.).

  analiza systemu alarmowego

  Ocena obecnego systemu bezpieczeństwa pod kątem potencjalnego ryzyka.

  systemy alarmowe i czujniki

  Wskazanie kierunków rozbudowy i modyfikacji systemów zabezpieczeń w obiekcie.

  oszacowanie kosztów zabezpieczenia technicznego

  Oszacowanie kosztów niezbędnych modernizacji i zysków wynikających z optymalizacji zabezpieczeń technicznych.

  Najczęściej zadawane pytania

   
  Jakie są systemy zabezpieczeń technicznych?

  Rynek zabezpieczeń technicznych jest rynkiem bardzo rozległym i złożonym a swoją ugruntowaną pozycję znalazło na nim wielu producentów specjalizujących się w konkretnych rozwiązaniach lub proponujących szeroki wachlarz dostępnych urządzeń. Gdybyśmy mieli uprościć podział systemów zabezpieczeń technicznych to najczęściej stosowanymi są:

  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)
  • Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)
  • Systemy kontroli dostępu
  • Systemy przeciwpożarowe

  Należy jednak zwrócić uwagę, że pod powyższymi definicjami kryje się bardzo szerokie spectrum stosowanych urządzeń i rozwiązań a ich wybór zależny jest od:

  • Zdefiniowanych zagrożeń które mogą wystąpić w danym obiekcie
  • Określnych wymagań normatywnych lub ich braku
  • Oczekiwanych funkcjonalności dostępnych dla użytkownika końcowego
  • Klasy obiektu
  • Planowanego budżetu który ma zostać przeznaczony na zaimplementowanie systemów zabezpieczenia technicznego
   
  Jakie są rodzaje zabezpieczeń w magazynach?

  Na dobór optymalnego zabezpieczenia magazynu wpływ ma kilka czynników, takich jak m.in.:

  • Poziom i rodzaj zdefiniowanych zagrożeń
  • Charakterystyka codziennego funkcjonowania obiektu
  • Wielkość obiektu i układ w jakim składowane jest mienie
  • Oczekiwany przez klienta standard i poziom ochrony oraz funkcjonalności dla użytkownika końcowego

  Mając na uwadze powyższe, prawidłowo zabezpieczony magazyn powinien być wyposażony w dobrane pod konkretny projekt i wymagania urządzenia CCTV, SSWiN, SKD oraz PPOŻ. Przy obiektach w których dodatkowo porusza się duża liczba pracowników warto rozważyć implementację systemu wsparcia ewakuacji. Podobnie, dla rozległych i użytkowanych przez wiele osób magazynów warto rozważyć oparcie wszystkich systemów bezpieczeństwa o jednolity system zarządzający typu SMS lub PSIM.

   
  Jak zabezpieczyć farmę fotowoltaiczną?

  Najlepszym sposobem zabezpieczenia farmy fotowoltaicznej przed próbami kradzieży lub dewastacji elementów znajdujących się w jej obszarze jest zastosowanie ochrony perymetrycznej, czyli takiej która będzie się skupiała na detekcji potencjalnego intruza już na linii ogrodzenia.

  W tym przypadku stosuje się rozwiązania oparte o analitykę obrazu, w tym o analitykę z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, które często charakteryzują się parametrami pozwalającymi na znacznie dalsze odległości detekcji intruza niż kamery wyposażone jedynie w obiektyw światła widzialnego.

  Swoje skuteczne zastosowanie znajdują również systemy oparte o przewody sensoryczne, jednakże rekomendujemy ich połączenie z obrazem z kamer w taki sposób, aby otrzymany sygnał włamania można było natychmiastowo zweryfikować dedykowaną do danej strefy kamerą i odpowiednio zinterpretować zaistniałe zdarzenie w celu sklasyfikowania alarmu jako fałszywy lub zasadny.

   
  Co to jest GRADE i przy jakich systemach alarmowych jest on wymagany?

  GRADE to inaczej stopień zabezpieczenia technicznego wg obowiązującej normy europejskiej zaakceptowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny. Aktualnie przy systemach sygnalizacji włamania i napadu rozróżniamy 4 stopnie GRADE.

  Aby system mógł być sklasyfikowany jako spełniający określony stopień (GRADE) musi być zgodny ze wszystkim założeniami normatywnymi przypisanymi dla danego jej poziomu.

  Cześć obiektów posiada odgórny, związany z wydanym rozporządzeniem lub przepisem prawnym obowiązek posiadania systemu sygnalizacji włamania w określonym stopniu GRADE.

  W pozostałych przypadkach, kiedy nie ma odgórnego wymogu posiadania określonego poziomu GRADE warto się zapoznać z poniżej opisanymi ogólnymi założeniami dla poszczególnych poziomów zabezpieczenia, które to pomogą w dobraniu klasy systemu adekwatnej do obiektu jaki chcemy zabezpieczyć.

  • Grade 1 – intruz ma niewielką wiedzę o systemach alarmowych, a przy ich rozbrajaniu będzie korzystał z podstawowych, łatwo dostępnych narzędzi.
  • Grade 2 – intruz ma podstawową wiedzę o systemach alarmowych, a przy rozbrajaniu będzie korzystał z szerokiej gamy ogólnodostępnych narzędzi (np. multimetru).
  • Grade 3 – intruz posiada dobrą wiedzę na temat systemów alarmowych oraz ma dostęp do specjalistycznych narzędzi służących do rozbrojenia systemu.
  • Grade 4 – intruz posiada nie tylko pełną wiedzę o systemach alarmowych oraz całą gamę specjalistycznych narzędzi, ale także będzie umiał dokładnie zaplanować cały napad na obiekt, począwszy od dezaktywacji urządzeń powiadamiających aż po dezaktywację samej centrali alarmowej.
   
  Jaki system kontroli dostępu wybrać do firmy?

  Planując implementację systemu kontroli dostępu dla firmy rekomendujemy zlecenie wykonania projektu do doświadczonego w tym obszarze dostawcy, np. do Seris.
  Już na etapie projektu i wyboru konkretnego rozwiązania należy określić docelową skalę systemu oraz elementy i funkcjonalności jakich oczekujemy od systemu kontroli dostępu. Poniżej kilka przykładowych obszarów nad którymi należy pochylić się na pierwszym etapie projektu:

  • Czy system będzie implementowany w jednej lokalizacji czy w wielu połączonych w jeden globalny system?
  • Jaka jest planowana ilość przejść wykorzystujących kontrolę dostępu?
  • Ilu będzie posiadaczy kart kontroli dostępu oraz ile stanowisk do zarządzania systemem?
  • Czy wymagane są systemy posiadające określone normy i stopnie ochrony?
  • Czy system ma służyć również do rejestracji czasu pracy, a jeżeli tak to z jakim oprogramowaniem ma być kompatybilny lub jaki rodzaj pliku ma generować?
  • Czy system ma również służyć do wsparcia ewakuacji?
  • Czy system ma być kompatybilny z innymi systemami bezpieczeństwa