Blog

Monitoring w zakładzie pracy – Co trzeba wiedzieć przed wdrożeniem?

Marta Antas
Marta Antas
26 czerwca 2023
Monitoring w zakładzie pracy – Co trzeba wiedzieć przed wdrożeniem?

Zastanawiasz się nad wdrożeniem w swojej firmie monitoringu w celu zadbania o bezpieczeństwo pracowników lub mienia? Zanim zdecydujesz się na zastosowanie konkretnego systemu monitorowania, musisz dopełnić wszystkich, niezbędnych formalności. Sprawdź zatem, w jakim zakresie możesz zastosować monitoring i co zrobić, aby chronić zakład pracy zgodnie z przepisami.

Kiedy monitoring wizyjny w pracy jest dopuszczalny?

Według obowiązujących przepisów monitoring wizyjny w zakładzie pracy może być stosowany w kilku określonych sytuacjach. Informacje na ten temat znajdziesz przede wszystkim w Kodeksie Pracy. Obecnie monitoring wizyjny można zamontować zgodnie z prawem, jeśli jest on niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub do ochrony mienia. Przesłanką do instalacji systemu monitorowania może być także konieczność zachowania w tajemnicy pewnych informacji, jeśli ich ujawnienie wiązałoby się ze szkodą pracodawcy. W takich przypadkach monitoring wizyjny cctv staje się legalnym rozwiązaniem. Może on obejmować teren zakładu pracy lub/i obszar znajdujący się wokół niego, na przykład parking czy teren bramy wjazdowej.

W jakich miejscach nie można zamontować kamer?

Osoby, które po raz pierwszy chcą wdrożyć w swojej firmie system monitoringu, często nie wiedzą, że zakres jego działania jest ograniczony. Niektóre miejsca muszą być wyłączone z obszaru działania kamer. Warto tutaj wspomnieć chociażby o toaletach i innych pomieszczeniach sanitarnych, szatniach i palarniach. Nie należy także obejmować zasięgiem kamer kuchni dla pracowników.

Konieczność poinformowania pracowników o monitoringu

W świetle obowiązujących przepisów pracodawca nie może korzystać z monitoringu wizyjnego bez uprzedzenia o tym fakcie pracowników. Osoby zatrudnione w danej firmie powinny dowiedzieć się o systemie monitorowania nie później niż dwa tygodnie przed jego uruchomieniem. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o wprowadzeniu monitoringu w miejscu pracy. W oświadczeniu powinny być uwzględnione takie kwestie, jak cel, zakres działania i sposób zastosowania. Każdy nowo zatrudniony pracownik musi zostać poinformowany o monitoringu.

Jak długo pracodawca może przechowywać nagrania z monitoringu?

Obowiązujące przepisy prawa dotyczą także maksymalnego czasu przechowywania nagrań z monitoringu. Pracodawca może być w posiadaniu zapisanych obrazów tylko do trzech miesięcy, w przeciwnym wypadku można go oskarżyć o łamanie przepisów o ochronie danych osobowych. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zarejestrowany obraz staje się dowodem w postępowaniu karnym.

 

Załóż monitoring wizyjny z Seris Konsalnet!

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga

Zamów usługę

    1. Interesuje mnie zakup usługi:
    2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
    budownictwo

    Zobacz więcej