Blog

Monitoring Wizyjny a RODO – O czym należy wiedzieć?

Marta Antas
Marta Antas
23 października 2023
Monitoring Wizyjny a RODO – O czym należy wiedzieć?

Monitoring wizyjny pozwala zadbać o bezpieczeństwo, umożliwiając kontrolowanie danego obszaru. System ten składa się z kamer, które obejmują zasięgiem konkretny teren. Aby zastosować go zgodnie z prawem, należy zapoznać się z przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawdź, co musisz wiedzieć o RODO, szczególnie jeśli zamierzasz zamontować kamery w budynku użyteczności publicznej.

Co to jest monitoring wizyjny?

kamera monitoringu wizyjnego cctv
Monitoring wizyjny jest częścią instalacji alarmowej, a jego głównym elementem są odpowiednio rozmieszczone kamery przemysłowe. System ten pozwala na transmisję obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym. Warto podkreślić, że za pomocą sprzętu do monitoringu można nie tylko odtwarzać, ale także zapisywać nagrany materiał.

Sprawdza się on zarówno w przypadku prywatnych posesji, jak i urzędów, szkół, banków i wielu innych komercyjnych placówek. Wszystko to sprawia, że monitoring wizyjny cieszy się obecnie dużą popularnością, należy jednak zaznaczyć, że można go wykorzystywać wyłącznie z uwzględnieniem aktualnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Monitoring wizyjny w szkole a kwestia RODO

korytarz szkoły z uczniami
W trosce o bezpieczeństwo uczniów w wielu placówkach oświatowych wykorzystuje się monitoring wizyjny. Z jego pomocą można obserwować zdarzenia na terenie szkoły, co pozwala zapobiec potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom. Decyzję o zainstalowaniu monitoringu wizyjnego podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z organem, któremu podlega dana placówka.

Zgodnie z przepisami RODO musi on poinformować uczniów i pracowników o zastosowaniu tego systemu nie później niż 14 dni przed uruchomieniem kamer. Konieczne jest również oznakowanie, że w szkole jest monitoring, aby nikt nie miał wątpliwości.

uczniowie idący korytarzem szkolnym
Monitoring wizyjny w szkole nie może obejmować zasięgiem sal dydaktycznych oraz pomieszczeń, w których uczniowie korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kamer nie należy instalować również w miejscach, w których pracownicy odbywają przerwę oraz w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, szatniach i przebieralniach.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zastosowanie monitoringu w tych miejscach zostanie uznane za niezbędne dla bezpieczeństwa uczniów. W praktyce, kamery zazwyczaj obejmują zasięgiem teren przed szkołą oraz główne hole i korytarze. Zarejestrowane nagrania można przechowywać nie dłużej niż trzy miesiące.

Monitoring wizyjny w urzędach i bankach – co warto wiedzieć o RODO?

ludzie w kolejce banku
Monitoring wizyjny często jest stosowany również w urzędach i w bankach. Nie obejmuje on jednak pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, a także stanowisk pracy urzędników. Kamery zazwyczaj są nakierowane na główne wejścia, wybrane obszary wewnątrz budynku oraz teren wokół niego.

Podobnie jak w przypadku placówek edukacyjnych, również w urzędach należy zadbać o odpowiednie oznakowanie informujące petentów o zastosowaniu monitoringu wizyjnego. W tym celu można zastosować tabliczki informujące o tym, że obiekt jest monitorowany.

W bankach i urzędach obowiązują również te same przepisy dotyczące okresu przechowywania zarejestrowanego materiału, który nie może przekroczyć trzech miesięcy.

Monitoring wizyjny w placówkach medycznych

korytarz w szpitalu
Placówki medyczne również należą do obiektów, w których bardzo często wykorzystuje się monitoring wizyjny. Instalacja kamer ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pacjentom, jak i pracownikom. Rejestratory obrazu nie mogą jednak obejmować zasięgiem sal zabiegowych, gabinetów lekarskich, toalet i innych pomieszczeń, w których priorytetem jest zachowanie intymności przebywających w nich osób oraz ochrona tajemnicy lekarskiej.

Tak jak w przypadku innych placówek użyteczności publicznej, również w szpitalach czy ośrodkach zdrowia należy zadbać o czytelne oznaczenie monitorowanych obszarów za pomocą tablic informacyjnych. W takich obiektach kamery zazwyczaj obejmują zasięgiem ogólnodostępne korytarze oraz drzwi wejściowe.

Warto jednak zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach możliwe jest zastosowanie monitoringu na salach szpitalnych lub zabiegowych – dotyczy to przede wszystkim oddziałów dziecięcych oraz psychiatrycznych.

Ochrona danych osobowych pracowników a monitoring wizyjny

spotkanie w firmie
Nowoczesne systemy monitoringu są stosowane nie tylko w placówkach użyteczności publicznej, ale także w zakładach pracy. Również w tych obiektach obowiązują przepisy RODO, a rejestrowane materiały nie mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Monitoring ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników oraz zapobieganie działaniom na szkodę firmy. Zatrudnione osoby muszą zostać poinformowane o zainstalowaniu kamer, na przykład w formie ogólnodostępnego obwieszczenia lub adnotacji w regulaminie pracy.

Tak jak w przypadku placówek publicznych, również w prywatnych firmach nie można stosować monitoringu w takich pomieszczeniach, jak szatnia, palarnia, stołówka czy sanitariaty.

korytarz placówki zdrowia z pacjentami
Jesteś zainteresowany montażem monitoringu wizyjnego?

Skorzystaj z naszych usług i postaw na nowoczesny system CCTV, który pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo w danym obiekcie.

Skontaktuj się z nami w razie wątpliwości dotyczących RODO – pomożemy wybrać optymalne rozwiązanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga

Zamów usługę

    1. Interesuje mnie zakup usługi:
    2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
    budownictwo

    Zobacz więcej