Blog

Obiekty Strategiczne – Czym są i jak je zabezpieczać?

Marta Antas
Marta Antas
06 listopada 2023
Obiekty Strategiczne – Czym są i jak je zabezpieczać?

Niektóre budynki wymagają szczególnych środków zabezpieczenia, co może wynikać z prowadzonej przez nich działalności. Dotyczy to przede wszystkim tak zwanych obiektów strategicznych, które bez odpowiedniej ochrony mogą stanowić realne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Poznaj najważniejsze informacje na temat ich skutecznego zabezpieczania!

Czym są obiekty strategiczne?

Na początku warto poznać ogólną definicję obiektów strategicznych. Pod tym pojęciem kryją się między innymi budynki będące własnością wojska, ale nie tylko. Najprościej można stwierdzić, że są to obiekty niezbędne, aby zapewnić ludziom dostęp na przykład do wody pitnej, prądu czy benzyny. Ich uszkodzenie mogłoby zatem nie tylko zagrażać bezpieczeństwu, ale także znacznie obniżyć komfort życia.

Oprócz budynków wojskowych, do strategicznych obiektów należy zaliczyć najróżniejsze zakłady i instytucje państwowe. Warto wspomnieć chociażby o różnych elektrowniach czy zakładach zajmujących się oczyszczaniem lub dystrybucją wody.

Obiekty strategiczne to także różnego typu zakłady przemysłowe oraz przedsiębiorstwa przetwarzania, jak również budynki, w których następuje przesyłanie i przetwarzanie materiałów ropopochodnych.

Zabezpieczanie obiektów strategicznych – od czego zacząć?

elektrownia obiekt strategiczny
Podstawą do zadbania o skuteczną ochronę obiektów strategicznych jest przygotowanie planu ochrony. Powinien on uwzględniać najważniejsze informacje na temat potencjalnych zagrożeń, takich jak szkodliwe działania osób trzecich, pożary, powodzie czy też ataki terrorystyczne.

Ważne jest także, aby plan ochrony zawierał dane na temat rodzaju dotychczas stosowanych zabezpieczeń technicznych. W przypadku elektrowni wodnych lub zakładów przemysłowych należy też opracować plan działania na wypadek awarii, aby jak najszybciej przywrócić ciągłość dostaw wody lub innych surowców.

Dostosowanie sprzętu ochrony do specyfiki obiektu strategicznego

lotnisko obiekt strategiczny
Skuteczne zabezpieczenie obiektu strategicznego musi uwzględniać panujące na jego terenie warunki. Zastosowany sprzęt do ochrony powinien być zatem dostosowany na przykład do wysokich lub niskich temperatur powietrza, wysokiego poziomu wilgotności czy zmiennych warunków oświetleniowych.

W zabezpieczaniu tego typu obiektów wykorzystuje się między innymi nowoczesne urządzenia do monitoringu, które pozwalają na bieżąco kontrolować, co dzieje się na strzeżonym terenie. Podczas ochrony stosuje się także technologie z zakresu kontroli dostępu oraz rozwiązania ułatwiające zarządzanie budynkiem. Kluczowe jest również zainstalowanie urządzeń do szybkiego wykrywania pożarów i innych zagrożeń.

Jakie wymogi musi spełniać agencja ochrony, aby zabezpieczać obiekty strategiczne?

Należy wiedzieć, że nie każda agencja ochrony może podjąć się zabezpieczania obiektów strategicznych. Przede wszystkim niezbędne jest, aby pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia dotyczące ochrony tego typu podmiotów.

W wielu przypadkach powinni mieć niezbędne kwalifikacje, które pozwalają na pracę w trudnych warunkach. Istotne jest także, aby agencja ochrony miała opracowane procedury dotyczące bezpieczeństwa poufności informacji, szczególnie w przypadku ochrony obiektów wojskowych.
obiekty wojskowe
Za ważną kwestię należy też uznać dostęp do nowoczesnych sprzętów, które sprawdzą się w chronionym terenie. Agencja musi zatem dysponować odpowiednimi technologiami, aby zadbać o skuteczność działania.

Ponadto, od pracowników ochrony można także wymagać podejmowania ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i służbami bezpieczeństwa.

Zabezpiecz obiekt strategiczny z Seris Konsalnet

Jeśli zależy Ci na ochronie obiektu strategicznego, zachęcamy do skorzystania z usług Seris Konsalnet. Nasi pracownicy są przygotowani do zabezpieczenia elektrowni, zakładów dystrybucyjnych, budynków wojskowych i wielu innych podmiotów.

Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem, dzięki któremu jesteśmy w stanie zadbać o kompleksową ochronę obiektu strategicznego. W swojej pracy wykorzystujemy nie tylko monitoring, ale także szereg dodatkowych zabezpieczeń, w tym technologii do ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga

Zamów usługę

    1. Interesuje mnie zakup usługi:
    2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
    budownictwo

    Zobacz więcej