Blog

Bezpieczeństwo pracowników. Pierwsza pomoc w firmach

Marta Antas
Marta Antas
28 czerwca 2024
Bezpieczeństwo pracowników. Pierwsza pomoc w firmach

Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w firmie? Przede wszystkim należy zapewnić im dostęp do pierwszej pomocy, której powinna udzielać odpowiednio przeszkolona osoba. Istotne jest, aby każdy pracownik wiedział, do kogo może się zgłosić w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia oraz gdzie na terenie zakładu pracy znajdują się specjalnie wyznaczone punkty bezpieczeństwa. Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy i na czym dokładnie polega pierwsza pomoc w firmach.

Pierwsza pomoc uwzględniona w kodeksie pracy

Niezależnie od specyfiki prowadzonej działalności każda firma musi spełniać określone wymogi z zakresu pierwszej pomocy. Informacje na ten temat można znaleźć w kodeksie pracy – przepisy jasno określają, co jest obowiązkiem pracodawcy. Przede wszystkim musi on wyznaczyć pracownika, który w razie potrzeby będzie udzielał pierwszej pomocy innym zatrudnionym (należy przy tym podkreślić, że nie może to być osoba z zewnątrz). Dodatkowo obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wyznaczonemu pracownikowi profesjonalne szkolenie i ponieść koszty z tym związane. Wszystkie osoby zatrudnione w firmie muszą zostać powiadomione, kto odpowiada za udzielenie pierwszej pomocy. Istotne jest również, aby pracownicy znali numer kontaktowy do tej osoby. Co więcej, w przypadku pracy w godzinach zmianowych przynajmniej jeden pracownik na każdej zmianie musi być wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy. Na wypadek jego nieobecności zaleca się również przeszkolenie kilku innych pracowników, którzy w zastępstwie będą pełnić zadanie ratownicze.

Stanowiska pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko wybranie odpowiedniej osoby do udzielania pierwszej pomocy, ale także wyznaczenie i zorganizowanie tak zwanych punktów bezpieczeństwa. Powinny to być miejsce lub miejsca, w których można bezpiecznie zaopiekować się poszkodowanym. Istotne jest, aby w pobliżu takich stanowisk zawsze znajdowała się apteczka pierwszej pomocy, o którą również musi zadbać pracodawca. Liczbę i rozmieszczenie punktów bezpieczeństwa należy dostosować do specyfiki danego zakładu pracy. W przypadku dużych przedsiębiorstw pracodawca powinien wyznaczyć więcej tego typu stanowisk. Punkty bezpieczeństwa muszą znaleźć się w pobliżu terenu, na którym jest zwiększone zagrożenie wypadkowe – na przykład przy stanowiskach obok materiałów łatwopalnych lub toksycznych. Ważne jest także, aby były one dobrze oznakowane i każdy pracownik mógł bez problemu do nich trafić.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Osoba wyznaczona do udzielenia pierwszej pomocy w firmie musi wiedzieć, jakie czynności należy przeprowadzić w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Zazwyczaj prowadzone działania rozpoczynają się od zabezpieczenia poszkodowanego oraz miejsca wypadku przed osobami postronnymi. Następnie należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną – można również poprosić o to innego pracownika, przystępując do czynności ratujących życie. W zależności od stanu poszkodowanego konieczne może okazać się przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W przypadku otwartych ran należy szybko zatamować krwotok i opatrzyć rany. Pracownik udzielający pierwszej pomocy musi także pamiętać o swoim bezpieczeństwie – istotne jest zatem, aby przed bezpośrednim kontaktem z poszkodowanym założył rękawiczki jednorazowe. Należy także podkreślić, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanej osoby, pozostałych pracowników obowiązuje ustawowy obowiązek udzielenia pomocy.

Podsumowanie

W każdej firmie trzeba wdrożyć odpowiednie rozwiązania, dzięki którym pracownicy będą mieli szansę, w razie potrzeby, skorzystać z pierwszej pomocy. W Seris Konsalnet szkolimy pracowników z udzielania pierwszej pomocy – nasi pracownicy wiedzą, jakie działania powinni podejmować w nagłych przypadkach. Co więcej, nieustannie inwestujemy w rozwój ich kompetencji, aby potrafili szybko reagować w kryzysowych sytuacjach.

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga

Zamów usługę

    1. Interesuje mnie zakup usługi:
    2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
    budownictwo

    Zobacz więcej