Blog

Kluczowe zmiany w rekrutacji Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa Lotnisk

Marta Antas
Marta Antas
29 listopada 2023
Kluczowe zmiany w rekrutacji Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa Lotnisk

W obliczu rosnących wyzwań związanych z bezpieczeństwem lotniczym Seris Konsalnet, lider w branży ochrony, zwraca uwagę na pilną potrzebę uproszczenia procedur rekrutacyjnych dla Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa na lotniskach.

Niedobór kadr a bezpieczeństwo lotnicze

Polskie lotniska doświadczają chronicznego niedoboru pracowników odpowiedzialnych za kontrolę bezpieczeństwa. To kluczowe stanowisko obejmuje przeprowadzanie kontroli pasażerów, bagażu, ładunków i poczty lotniczej. Uważamy, że obecny brak kadrowy może zagrozić bezpieczeństwu pasażerskiego i towarowego ruchu lotniczego.

podróżnik na lotnisku

Przyczyny problemu

Przyczyn niedoboru jest kilka. Najistotniejszą jest długotrwały, kosztowny i skomplikowany proces szkolenia, trudny egzamin państwowy oraz wysokie wymagania utrzymania uprawnień. Apelujemy o zmiany w tych procedurach, aby zawód stał się bardziej dostępny i atrakcyjny dla potencjalnych kandydatów.

Propozycje rozwiązań

Agata Rzepka, Dyrektor ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego w Seris Konsalnet sugeruje, że modyfikacja programów szkolenia oraz zasad ich prowadzenia mogłaby ułatwić dostęp do zawodu bez obniżania poziomu bezpieczeństwa.

kontrola bagażu na lotnisku

Wymogi wobec kandydatów

Aktualnie, aby zostać operatorem kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, kandydat musi spełniać szereg wymagań, w tym: być w wieku minimum 18 lat, legitymować się średnim wykształceniem, posiadać obywatelstwo polskie lub unijne, mieć czystą kartotekę karną i przejść pozytywną weryfikację Straży Granicznej oraz wykazać się stanem zdrowia, umożliwiającym wykonywanie zawodu.

Proces szkolenia

Szkolenie Operatora Kontroli Bezpieczeństwa składa się z teorii, praktyki i egzaminu państwowego. Program obejmuje zarówno znajomość przepisów ochrony lotnictwa, jak i umiejętności praktyczne związane z obsługą sprzętu kontrolnego.

Wizja przyszłości

Uważamy, że zawód Operatora Kontroli Bezpieczeństwa, mimo swoich wyzwań, może oferować wiele satysfakcji i różnorodności. Ułatwienie procesu rekrutacji to krok w kierunku zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry, niezbędnej dla bezpieczeństwa komunikacji lotniczej.

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga

Zamów usługę

    1. Interesuje mnie zakup usługi:
    2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
    budownictwo

    Zobacz więcej