Aktualności

Seris Konsalnet w międzynarodowym projekcie Safe Stadium

Marta Antas
Marta Antas
24 stycznia 2022
Seris Konsalnet w międzynarodowym projekcie Safe Stadium

W postpandemicznym świecie, gdzie życie zdominowane zostało ryzykiem rozprzestrzenienia się wirusa, w świecie rozwijającej się nauki odkrywającej wciąż nowe zagrożenia, jako firma będąca liderem branży bezpieczeństwa musimy wciąż na nowo zadawać sobie pytania: Czym jest bezpieczeństwo, co nam zagraża i jak zapewnić naszym Klientom właściwą ochronę?

Wraz z upływem czasu i rozwojem technologii, wokół nas pojawiają się nowe typy
zagrożeń, nowe niebezpieczeństwa, którym musimy stawiać czoła.

Czy korzystanie ze środków masowego transportu jest bezpieczne?

Nie – gdy istnieje możliwość zarażenia wirusem powodującym niebezpieczną chorobę.

Czy uczestnictwo w imprezie masowej jest bezpieczne?

Nie – jeśli jest np. możliwość rozpylenia toksycznych chemikaliów.

By odpowiedzieć na ten problem i zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy nam zaufali, a także podnieść w społeczeństwie świadomość zagrożenia i standard zabezpieczeń dla dobra wszystkich, jako firma mająca ogromne doświadczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa podczas imprez masowych, w tym największych wydarzeń sportowych na stadionach, zaangażowaliśmy się w projekt badawczy pod nazwą „Bezpieczny Stadion”.

Czym jest projekt „Bezpieczny Stadion”?

Jest to międzynarodowa inicjatywa, realizowana pod egidą Unii Europejskiej, zrzeszająca przedstawicieli ze środowisk badawczych, technologicznych, obiektów sportowych i jednostek odpowiedzialnych za ochronę oraz edukację. Seris Konsalnet, jako jedyna w tym znamienitym towarzystwie firma z branży bezpieczeństwa i ochrony, pełni w projekcie rolę kluczowego partnera i głównego konsultanta w dziedzinie ochrony i zabezpieczeń.

Celem projektu „Bezpieczny Stadion” jest wypracowanie procedur, przepisów i zasad skutkujących poprawieniem poziomu ochrony stadionów i innych dużych obiektów sportowych przed incydentami CBRNe.

bezpieczny-stadion

Co oznacza CBRNe?

Skrót CBRNe oznacza zbiór zagrożeń z grupy Chemiczne, Biologiczne, Radiologiczne,
Nuklearne i wybuchowe (explosive). Do takich zagrożeń należą:

 • wypadki, takie jak: wydostanie się niebezpiecznych chemikaliów z miejsca bezpiecznego składowania;
 • skażenie promieniotwórcze na skutek wycieku materiałów radioaktywnych;
 • pożary substancji chemicznych grożące eksplozją lub emisją trujących oparów;
 • zagrożenia epidemiczne, np. zdarzenia, gdy dochodzi do rozprzestrzenienia patogenu i zarażenia wielu osób;
 • ataki terrorystyczne z użyciem broni biologicznej, chemicznej, radiacji lub „brudnej bomby”, materiału wybuchowego pozostawiającego strefę skażenia którymś z czynników CBRNe.

Jakie są ramy czasowe i skład zespołu projektowego?

Projekt „Bezpieczny Stadion” rozpoczął się w czerwcu 2021 r. i potrwa 2 lata. Partnerami w projekcie są między innymi Uniwersytet Łódzki, Komenda Stołeczna Policji, jednostki policji z różnych krajów, instytuty naukowe z Niemiec, Hiszpanii i Słowacji, a także kluby sportowe, takie jak Real Madrid i Lech Poznań oraz my – Seris Konsalnet, jako jedyna w tym gronie prywatna firma z branży security.

Jakie korzyści przyniesie ten projekt?

Głównym celem tego projektu jest poprawa stopnia bezpieczeństwa społeczeństwa.
Aby to osiągnąć, opracowane zostaną nowe procedury, przepisy i wytyczne, a także kompleksowe szkolenia dla pracowników stadionów i obsługi, w tym stewardów
i pracowników ochrony. Utworzone zostaną również wyspecjalizowane narzędzia
i oprogramowanie wspierające ochronę i służby w przeciwdziałaniu i zwalczaniu zagrożeń CBRNe. Dodatkowo, projekt ma za zadanie zwiększyć świadomość wśród ludzi, a szczególnie w gronie właścicieli i zarządców stadionów oraz organizatorów imprez masowych na temat zagrożeń CBRNe, zwłaszcza tych wcześniej niespotykanych.

Głównymi beneficjentami projektu będą operatorzy obiektów sportowych, organizatorzy dużych imprez sportowych, np. UEFA, organizatorzy innych imprez masowych, a także dostawcy usług do obiektów i na wydarzenia. Na rozwoju wiedzy i procedur z pewnością skorzystają też wszelkie organizacje krajowe i europejskie, dla których bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową.

Uczestnictwo w projekcie „Bezpieczny Stadion” niesie dla Seris Konsalnet wiele szans i korzyści. To niepowtarzalna okazja do przyczynienia się do zwiększenia bezpieczeństwa, poszerzenia wiedzy, rozbudowania procedur operacyjnych, rozwoju kompetencji naszych pracowników i wzmocnienia wizerunku Seris Konsalnet jako firmy eksperckiej o obszarze rozwiązań dla bezpieczeństwa imprez masowych.

Więcej informacji na stronie: safe-stadium.eu
Zespół Projektowy „Safe Stadium

 

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga
kategorie:
Aktualności

Zamów usługę

  1. Interesuje mnie zakup usługi:
  2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
  budownictwo

  Zobacz więcej