Blog

EcoVadis – czym wyróżnia się ten certyfikat?

Marta Antas
Marta Antas
03 stycznia 2024
EcoVadis – czym wyróżnia się ten certyfikat?

Profesjonalne firmy zajmujące się usługami cleaningowymi coraz częściej stawiają na ekologię, starając się realizować swoją misję z wykorzystaniem rozwiązań przyjaznych środowisku. Jedną z nich jest Seris Konsalnet, która od lat stosuje technologie z uwzględnieniem najważniejszych założeń ekologicznych. Dowodem potwierdzających starania tej firmy są liczne certyfikaty, w tym EcoVadis, który obejmuje również założenia społeczne i etyczne. Warto poznać go nieco bliżej! 

Czym jest EcoVadis?

Należy zastanowić się, czym dokładnie jest EcoVadis. Pod tym pojęciem kryje się platforma technologiczna, która pozwala obiektywnie ocenić sposób działania danego podmiotu pod kątem kluczowych założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Platforma dokonuje oceny na podstawie specjalnie opracowanej metodologii w oparciu o najważniejsze międzynarodowe standardy – warto tutaj wspomnieć chociażby o Dziesięciu Zasadach ONZ Global Compact, standardów Global Reporting Initiative czy normie ISO 26000.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat EcoVadis?

Uzyskanie certyfikacji EcoVadis wiąże się z wieloma zaletami, które znamiennie wpływają na rozwój firmy. Jednym z głównych atutów jest możliwość ciągłego doskonalenia firmy na płaszczyźnie społecznej odpowiedzialności (CSR). Co więcej, wyniki w zakresie CSR podmiot może udostępnić na platformie EcoVadis – w ten sposób można zwiększyć wiarygodność w oczach potencjalnych partnerów biznesowych. Dzięki wdrożeniu standardu EcoVadis następuje wzrost wartości danej marki. Ponadto firma uzyskująca ten certyfikat ma znacznie mniejsze problemy w zakresie ewentualnych strat wizerunkowych.

Jak oceniane są firmy starające się o certyfikat EcoVadis?

Firmy ubiegające się o certyfikat EcoVadis są oceniane przez wykwalifikowanych analityków w oparciu o cztery główne obszary. Pierwszy z nich dotyczy podejścia danego podmiotu do kwestii ochrony środowiska. Pod uwagę brane są między innymi takie zagadnienia, jak polityka magazynowania odpadów, ograniczanie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń czy stosowanie substancji chemicznych bezpiecznych dla środowiska. Drugim obszarem ocenianym przez analityków jest obszar społeczny. W tym zakresie analitycy badają podejście firmy do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy, przestrzegania praw człowieka oraz zasad BHP czy otwartości na dialog społeczny. Istotną kwestią ocenianą przy przyznawaniu certyfikacji EcoVadis jest także obszar etyczny. W tym kontekście sprawdzane jest, czy dana firma w odpowiedzialny sposób zarządza informacjami i jest wolna od nieuczciwych praktyk, takich jak korupcja. Ostatni obszar badany przez analityków EcoVadis to łańcuch dostaw – w tym przypadku nadzorowane są kwestie społeczne i środowiskowe dostawcy.

Wysoki standard Seris Konsalnet potwierdzony certyfikatem

Jeśli szukasz firmy o wysokich standardach zajmującej się usługami cleaningowymi, zapraszamy do skorzystania ze wsparcia Seris Cleaning. Możemy pochwalić się wieloma certyfikatami, w tym EcoVadis. Jest on najlepszym potwierdzeniem naszego ekologicznego podejścia do sprzątania. W trosce o środowisko używamy ekologicznych środków czyszczących. Możemy także pochwalić się flotą nowoczesnych maszyn szorująco-zbierających, które bardzo precyzyjne dozują ilość środków chemicznych i jednocześnie oszczędzają wodę, maksymalnie zmniejszając jej zużycie. Odstąpiliśmy od tradycyjnych preparatów czyszczących, mając na uwadze ochronę różnorodności biologicznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Od lat angażujemy się we wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju i staramy się wprowadzać innowacyjne, proekologiczne rozwiązania.

Podsumowanie

Zanim zdecydujesz się na współpracę z firmą realizującą usługi cleaningowe, sprawdź, czy posiada ona certyfikaty potwierdzające przestrzeganie głównych założeń zrównoważonego rozwoju. Zwróć szczególną uwagę na certyfikat EcoVadis, który stanowi potwierdzenie wdrożenia ekologicznych standardów. Zadbaj o środowisko, świadomie wybierając firmę respektującą kluczowe zasady dotyczące społecznej odpowiedzialności.

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga

Zamów usługę

    1. Interesuje mnie zakup usługi:
    2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
    budownictwo

    Zobacz więcej