Blog

Czym się różnią grupy interwencyjne od grup mobilnych?

Marta Antas
Marta Antas
14 marca 2024
Czym się różnią grupy interwencyjne od grup mobilnych?

Grupy interwencyjne i grupy mobilne to jednostki związane z branżą security, które różnią się między sobą przede wszystkim zakresem działania. W obu przypadkach mamy do czynienia z zespołem pracowników ochrony. Warto nieco bliżej przyjrzeć się tym grupom i poznać najważniejsze różnice między obiema jednostkami.

Czym są grupy interwencyjne i grupy mobilne?

Na początku warto zastanowić się, czym tak naprawdę są obie jednostki. Mianem grupy mobilnej nazywamy patrol składający się zazwyczaj z kilku pracowników ochrony. Należy przy tym podkreślić, że zadania patrolu może też realizować jedna osoba, jeśli ma odpowiednie kompetencje. W grupie mobilnej nie muszą znajdować się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy ochrony – jeśli składa się ona z co najmniej dwóch osób, wystarczy że jedną z nich jest licencjonowany pracownik. Z kolei grupą interwencyjną określamy co najmniej dwóch pracowników ochrony – przy czym muszą oni być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Warto podkreślić, że w tym przypadku mamy do czynienia z osobami uzbrojonymi.

Główne zadania i funkcje grup interwencyjnych i mobilnych

Pracownicy grupy interwencyjnej wykonują inne zadania niż pracownicy grupy mobilnej. Przede wszystkim podejmują oni działania w przypadku tak zwanych sytuacji kryzysowych. Mogą zostać wezwani między innymi do walki z terroryzmem lub w ramach interwencji przy innej sytuacji kryzysowej. Grupy interwencyjne nierzadko angażują się także w zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Ich zadaniem jest podjęcie natychmiastowego działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Z kolej grupy mobilne skupiają się raczej na prewencji. W praktyce, mogą zajmować się zapewnieniem ochrony osobistej lub patrolowaniem okolicy. Do ich obowiązków może także należeć konwojowanie wartościowych przesyłek. Warto podkreślić, że działania grupy mobilnej nie muszą wiązać się z sytuacjami awaryjnymi, w przeciwieństwie do grupy interwencyjnej.

Różne specjalizacje grup interwencyjnych i mobilnych

Zazwyczaj grupy interwencyjne są wyspecjalizowane w podejmowaniu konkretnych działań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Jej członkowie biegle znają techniki walki wręcz oraz wiedzą, jak posługiwać się profesjonalną bronią. Należy także wspomnieć o przeszkoleniu w innych sytuacjach kryzysowych, na przykład w zakresie prowadzenia negocjacji czy zwalczania działalności terrorystycznej. Z kolei grupy mobilne zazwyczaj skupiają się na zabezpieczeniu danego obiektu. Do ich specjalizacji należy między innymi nadzorowanie monitoringu CCTV czy wspomniane wcześniej patrolowanie ulicy.

Dostęp do broni w przypadku grup interwencyjnych i mobilnych

Przedstawiciele grupy interwencyjnej są wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, którego mogą użyć w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Warto wspomnieć o dostępie do broni palnej, w tym pistoletów i rewolwerów o kalibrze 6 – 12 mm, pistoletów maszynowych o kalibrze 6 – 12 mm, karabinków o kalibrze 5,45 – 7,62 mm i strzelb gładkolufowych o kalibrze 12. Członkowie grup interwencyjnych obowiązkowo muszą zatem mieć pozwolenie na broń. Nie jest ono konieczne w przypadku grup mobilnych, które ograniczają się głównie do stosowania technik obrony osobistej. Nie oznacza to jednak, że pracownicy ochrony działający w prewencji nie mogą korzystać z broni. Jeśli wykwalifikowany pracownik ochrony ma zezwolenie na broń, może jej użyć – wyłącznie wtedy, gdy istnieje konieczność odparcia bezpośredniego ataku. Ma on również dostęp do środków przymusu bezpośredniego, w tym kajdanek, paralizatorów oraz technik i pałek obezwładniających.

Podsumowanie

Seris Konsalnet to jeden z liderów z branży security, który oferuje usługi ochroniarskie dostosowane do indywidualnych oczekiwań każdego klienta. W swojej firmie zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników ochrony, w tym pracowników grup interwencyjnych. Jesteśmy w stanie kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo na danym terenie, również w przypadku sytuacji wysokiego ryzyka. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Marta Antas
Marta Antas
Redaktor bloga

Zamów usługę

    1. Interesuje mnie zakup usługi:
    2. Kiedy planujesz zakup/instalację:
    budownictwo

    Zobacz więcej